KONTRATA E PERGJITHSHME KOLEKTIVE E PUNES KOSOVE

Related Books

KONTRATA E PUNES
nsit, q rregullon marrdhniet e puns dhe prmban t drejtat dhe detyrimet e palve. N kontratn e puns punmarrsi merr prsipr t ofroj punn ose shrbimin e vet pr ...
http://www.punesimi.info/kontrata/KONTRATA E PUNES.pdf
pages: 2 | size: 14.00 KB | 0 0 | 0 comments
kontrata kolektive ok me kopertimenpm
e Arsimit dhe Shkencs, n prani t palve, nnshkruhet kjo Kontrat Kolektive Pune midis: Ministris s Arsimit dhe Shkencs, prfaqsuar nga Ministri, z. Myqerem ...
http://fsash-spash.com/Kontrata Klektive broshure.pdf
pages: 63 | size: 622.00 KB | 0 0 | 0 comments
Kontrata kol fin ver14
e Studentve 10000 Prishtin, Tel/Fax.+381(0)38/226-940, Websait: http://www.sbashk-rks.orgSBASHK- Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencs dhe e Kulturs e K ...
http://www.sbashk-rks.org/GMCms_Web.Web/UserFiles/File/Kontrata kol f
pages: 20 | size: 111.00 KB | 0 0 | 0 comments
PERFUNDIMI I MARDHENIEVE TE PUNES
kontrata e puns lidhet pr nj periudh t pacaktuar. Lidhja e kontrats s puns pr nj periudh t caktuar duhet t justifikohet me arsye objektive, q lidhen me n ...
http://www.punesimi.info/kontrata/PERFUNDIMI I MARDHENIEVE TE PUNES.pd
pages: 7 | size: 30.00 KB | 0 0 | 0 comments
010 E DREJTA PR PUN
nes Burimet e se drejtes se punes se punes ndahen ne burime te pergjithme, qe ndahen ne burime heteronome dhe autonome. Me pastaj ndahen vjen ndarja ne ...
http://juristat.files.wordpress.com/2012/02/e-drejta-per-pune.pdf
pages: 10 | size: 100.00 KB | 0 0 | 0 comments
MARREVESHJE BASHKEPUNIMI PER KRIJIMIN E NJE MEKANIZMI
46 MARREVESHJE BASHKEPUNIMI PER KRIJIMIN E NJE MEKANIZMI KOMBETAR REFERUES PER IDENTIFIKIM DHE ASISTENCE TE PERMIRESUAR PER VIKTIMAT E TRAFIKUT TE QENIEVE ...
http://moi.gov.al/wp-content/uploads/2012/03/04-Marrëveshja-e-Bashkë
pages: 21 | size: 182.00 KB | 0 0 | 0 comments
KONVENTA 182 E ILO s PER FORMAT ME TE RENDA TE PUNES SE FEMI
pi Drejtues i Zyres Nderkombetare te Punes, dhe pasi u mblodh ne sesionin e 87-te ne 1 Korrik 1999 dhe Duke mbajtur ne konsiderate nevojen per te krijua ...
http://www.magjistratura.edu.al/media/users/4/konventa 182 e ILO.pdf
pages: 5 | size: 105.00 KB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA E SHQIPRIS UNIVERSITETI ALEKSANDR MOISIU
I I PAREKursi E DREJTE PUBLIKE E DREJTE ROMAKE SHKRIM AKADEMIK MIKROEKONOMI ANGLISHT 1 APLIKIME KOMPJUTERI 1Kursi i parakerkuarUSCr ECTS 4 4 5 4 4 4 5 5 6 ...
http://www.uamd.edu.al/media/users/4/KURRIKULA, DREJTESI.pdf
pages: 1 | size: 92.00 KB | 0 0 | 0 comments
KODI I PUNES
53, dat 29.12.2008) (I prditsuar) KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE (Ndryshuar me ligjin nr.9125, dat 29.07.2003) N mbshtetje t neneve 81 dhe 83 pi ...
http://darvlore.wikispaces.com/file/view/KODI+I+PUNES.pdf
pages: 73 | size: 372.00 KB | 0 0 | 0 comments
UNIVERSITETI ALEKSANDR MOISIU DURRS JURIDIK (BACHELOR
KUSHTETUESE MIKROEKONOMI ANGLISHT 1 APLIKIME KOMPJUTERI HISTORI SHTETI SHQIPTAR HYRJE NE SHKENCAT POLTIKE E DREJTE PENALE PERGJITHSHME SHKRIM AKADEMIK MAK ...
http://www.uamd.edu.al/media/users/4/KURRIKULA DREJTESI.pdf
pages: 1 | size: 20.00 KB | 0 0 | 0 comments
UNIVERSITETI ALEKSANDR MOISIU DURRS JURIDIK (BACHELOR) Kursi
KUSHTETUESE MIKROEKONOMI ANGLISHT 1 APLIKIME KOMPJUTERI HISTORI SHTETI SHQIPTAR HYRJE NE SHKENCAT POLTIKE E DREJTE PENALE PERGJITHSHME SHKRIM AKADEMIK ...
http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2012/11/KURRIKULA-DREJTE
pages: 1 | size: 24.00 KB | 0 0 | 0 comments
008 E DREJTA E DETYRIMEVE
tyrimeve Cdo person fizik dhe juridik apo cdo pjesemarres ne raportin konkret ka cilesine e subjektit te detyrimeve. Raporti detyrimor eshte; raport juri ...
http://juristat.files.wordpress.com/2012/02/e-drejta-e-detyrimeve.pdf
pages: 16 | size: 123.00 KB | 0 0 | 0 comments
ALBANESE def MOD TIP ok
ne e pasigurt nen varesi 1. Kontrata e punes me nderprerje ose me thirrje 2. Kontrata e punes se pjesetuar ose job-sharing 3. Kontrata e punes ne dhenie ...
http://www.fvgsolidale.regione.fvg.it/infocms/repositPubbl/table3/50/a
pages: 19 | size: 171.00 KB | 0 0 | 0 comments
Neni 1
Kontrata, lidhet sot me date_________ prej dhe ndermjet paleve: PUNEDHENES: Ndermarrja Fokus Sh.p.k e regjistruar si person juridik ne Gjykaten e Frakfu ...
http://juridikulibra.weebly.com/uploads/1/0/0/5/10055977/kontrata-e-pu
pages: 3 | size: 15.00 KB | 0 0 | 0 comments
KONKURS PER PLOTESIMIN EVENDIT TE PUNES
e Inteligjences Financiare/Finansijska Obavestajna Jedinica/Financial Intelligence Unit KONKURS PER PLOTESIMIN02/2010E VENDIT TE PUNESNe pajtim me Lig ...
http://www.fic-ks.org/includes/job/Konkurs_Analist_i_Inteligjences_shq
pages: 2 | size: 1.02 MB | 0 0 | 0 comments
Kontrata kolektive e RTK se shqip 13
...
http://www.rtklive.com/rtk/kontrata_kolektive_13.pdf
pages: 16 | size: 72.00 KB | 0 0 | 0 comments
Slide 1
themelimit kontrata eshte dokumenti kryesor. Prmbatja e kontrates mund te jet e ndryshme por ne te shumten e rasteve perbehet prej ketyre elementeve:-Ident ...
http://kub-pz.weebly.com/uploads/1/0/5/9/10591655/b.v.m-3.pdf
pages: 32 | size: 1.35 MB | 0 0 | 0 comments
REPUBLIKA E SHQIPERISE
hillit te Ministra-ve, Kuvendi i Republikes se Shqiperise vendosi:KREU I DISPOZITA TE PERGJITHSHME Neni 1 Qellimi dhe ObjektiQellimi i ketij ligji esht ...
http://www.mash.gov.al/File/StatNepCivil-Ligji.pdf
pages: 12 | size: 70.00 KB | 0 0 | 0 comments
Rregullore mbi marrdhenjen e punes
s n Kosov , Kontratn e Prgjithshme Kolektive , Kushtet Standarde t Punsimit dhe Statutin e Kompanis, Bordi i Drejtorve i Kompanis s Ujsjellsit Rajonal ...
http://www.hidrodrini.com/pdf/Rregullore_mbi_marrdhenjen_e_punes.pdf
pages: 23 | size: 88.00 KB | 0 0 | 0 comments
SHTOJCA 1
kolektive t Kosovs, t nenit 33, pika 33.1, shkronja a t Statutit t Komuns s Prishtins, 01 nr. 110 391, t dt. 25.2.2010, Kuvendi i Komuns s Prishtins, ...
http://kk.rks-gov.net/prishtina/getattachment/Municipality/Assembly/De
pages: 10 | size: 137.00 KB | 0 0 | 0 comments
ProCredit Pjese e ProCredit Bank
te pjese e nje rrjeti nderkombetar prej 21 bankash ProCredit ne te gjithe boten me me shume se 15,200 punonjes. ProCredit Bank sh.a eshte nje banke me ...
http://www.procreditbank.com.al/repository/docs/RFO_pastrim_objektet_e
pages: 16 | size: 2.67 MB | 0 0 | 0 comments
RREGULLORE PER SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TEPUNES
C" D.D. Sheshi "Bil Klinton" Nr.13 Prishtine, Kosove Bulevar "Bil Klinton" Br.13 Pristine, Kosovo Tel: 038/526-070, 525-006, ...
http://mzhe.rks-gov.net/npmnp/repository/docs/Rregullore_per_sistemati
pages: 51 | size: 4.56 MB | 0 0 | 0 comments
KONTRATE INDIVIDUALE PUNE MODEL
hoqeria EUROGJICI SECURITY sh.p.k., e rregjistruar me nr. 25493 (i ndryshuar) date 21.03.2001, me seli ne rrugen Lidhja e Prizrenit, lagja nr.8, pall. 1 ...
http://www.eurogjici-security.com/al/pdf/kontrate-pune.pdf
pages: 4 | size: 110.00 KB | 0 0 | 0 comments
albanese okin
incia di Pisa Realizimi pr botimPacini Editore SpA, Ospedaletto, Pisa Fotoliti dhe shtypi IGP - Industrie Grafiche Pacini, Ospedaletto, PisaPasqyra e lndsP ...
http://download.repubblica.it/metropoli_pdf/guide/Guida_lavoro_albanes
pages: 47 | size: 436.00 KB | 0 0 | 0 comments
Emri:
ruga Budi,pallati Nr. 58/2,shkalla Nr 2 apartamenti 16. [email protected] E-mail :4. Pozicioni i punes :Inspektor Keshilli Kombetar i Kontabilitetit 17 ...
http://kkk.gov.al/foto/uploads/File/cv-stafi/3. Alma Bundo_Inspektore
pages: 3 | size: 20.00 KB | 0 0 | 0 comments
Emri
ike: Adresa e Banimit:Cel: 0 6 8 2 7 8 1 8 7 [email protected] Rr. Medar Shtylla (Ish Komuna e Parisit), Kompleksi Dola, Shk 3, Ap 5/2Pasaporta NR ...
http://www.kkk.gov.al/foto/uploads/File/cv-stafi/2. Lirola Keri_Inspek
pages: 3 | size: 32.00 KB | 0 0 | 0 comments
81 3 LGP The United Nations Development Programme (UNDP
PNUD, Tirane) Grupi i punes: Lorena Stoica, Ekspert per Ngritjen e Kapaciteteve Alket Goxhabashi, Ekspert Lokal Zoltn Csrg, Ekspert i Planifikimit Strateg ...
http://www.lgp-undp.org.al/download/reports/strategji_lushnje_al.pdf
pages: 82 | size: 2.08 MB | 0 0 | 0 comments
rreg 2003
E TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONITNe mbeshtetje te nenit 119 te Kushtetutes, Ligjit nr. 8549, date 11.11.1999 Statusi i Nepunesit Civil dhe te V.K.M. nr. ...
http://www.fleteteverdha.com/guida_business/rregullorjatransportit.pdf
pages: 32 | size: 89.00 KB | 0 0 | 0 comments
FTESE PER OFERTE Faqja kryesore ProCredit Bank sha
jeti nderkombetar prej 21 bankash ProCredit ne te gjithe boten me me shume se 15,200 punonjes. ProCredit Bank sh.a eshte nje banke me sherbime te plot ...
http://www.procreditbank.com.al/repository/docs/Ftese_per_Oferte_PR_14
pages: 22 | size: 552.00 KB | 0 0 | 0 comments
arreveshje Nderkombetare
ansportit Rrugor te Komisionit Ekonomik per Europen te Kombeve te Bashkuara dergoi te qeverite e Shteteve Anetare nje rekomandim duke i ftuar ata ti ke ...
http://www.insurers-al.org/pdf/Marreveshje Nderkombetare.pdf
pages: 14 | size: 46.00 KB | 0 0 | 0 comments
PERMBAJTJA
- 7 3. KREU III : Funksionimi i administrates se Bashkise .faqe 8 11 4. KREU IV : Kompetencat dhe detyrat e administrates se Bashkise .faqe 12 56 5. K ...
http://www.lezha.org/doc/Rregullore.pdf
pages: 65 | size: 557.00 KB | 0 0 | 0 comments
Join us on Facebook
Discover FREE or 50+% discounted ebooks everyday.
We Recommend
Best PDF Reader
Link to our site from yours!

Green Bookee - eBooks Downloads